ΔΕΥΑΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

Ο πλήρης ιστότοπος της ΔΕΥΑΧ είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας για τεχνικούς λόγους

Τρέχουσες Προκηρύξεις