Αρχή arrow Αποχέτευση
Αποχέτευση
Κόστος Έκδοσης-Τρόποι Πληρωμής Αδείας Σύνδεσης Αποχέτευσης & Παράδειγμα Εκτύπωση E-mail
  • Τέλη Σύνδεσης. Τα τέλη σύνδεσης υπολογίζονται σύμφωνα με την πραγματική (επιμετρηθείσα κατα την αυτοψία) δόμηση και αφορούν την συνολική επιφάνεια του κτιρίου.

           Τα πρώτα 60 μ2 του κτιρίου με 3,65 € / μ2 και όλη η υπόλοιπη δόμηση του κτιρίου με 7,23 € / μ2.

  • Δαπάνη Διακλάδωσης. Ανάλογα με το πλάτος του δρόμου και από το εάν στο ίδιο φρεάτιο συνδέονται ένα ή περισσότερα κτίρια.
  • Φ.Π.Α. Στο σύνολο των τελών σύνδεσης και της δαπάνης διακλάδωσης χρεώνεται με τον ισχύοντα ΦΠΑ που σήμερα (2013) είναι 23%.
Διαβάστε περισσότερα...
 
Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης 2013 Εκτύπωση E-mail

Τα Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης της νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 2013 είναι αυτά που αναφέρονται στο "Συνοπτικό τιμολόγιο 2013".

Διαβάστε περισσότερα...
 
Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης 2011 Εκτύπωση E-mail

Τα Τέλη Σύνδεσης Αποχέτευσης της νέας Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το 2011 είναι :

Διαβάστε περισσότερα...
 
Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΧ Εκτύπωση E-mail

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχετεύσεως της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης - Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.).

Διαβάστε περισσότερα...
 
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC