Αρχή arrow Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού έργου "Αποκ/ση ασφαλτ.τομών & οδοστρομάτων εργασ.συνεργ.ΔΕΥΑΧ 2017-8" Εκτύπωση E-mail
Monday, 06 February 2017

Χανιά  31-01-2017

Αριθμ.Πρωτ. 519

ΑΔΑ: 6Δ82ΟΕΨΡ-5Ω7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2017 - 2018» με προϋπολογισμό 558.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Διαβάστε περισσότερα...
 
Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Φύλαξης Αντλιοστασίου Αγιάς & Ε.Ε.Λ. 2016 Εκτύπωση E-mail
Tuesday, 22 November 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 16-11-2016
Αριθ. Πρωτ.: 8351
ΑΔΑ:  7ΑΖΨΟΕΨΡ-ΙΚΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού για την εκτέλεση της Υπηρεσίας, εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη του αντλιοστασίου Αγυιάς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων» προϋπολογισμού  90.000€  προ  Φ.Π.Α 

Διαβάστε περισσότερα...
 
Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 2016 Εκτύπωση E-mail
Monday, 14 November 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 9/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 8159
ΑΔΑ : 77ΑΛΟΕΨΡ-2ΗΞ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού 93.000,00€ (300.000*0,31€) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 30% ή 90.000 κιλά με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης 27.900,00€ πλέον ΦΠΑ, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού έργου "Αποκ/ση ασφαλτ.τομών & οδοσ/των εργασ.συνεργ.ΔΕΥΑΧ 2016-17" Εκτύπωση E-mail
Monday, 31 October 2016

Χανιά  26-10-2016

Αριθμ.Πρωτ. 7762

ΑΔΑ: Ω06ΛΟΕΨΡ-ΗΟ9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. H ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ - Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017» με προϋπολογισμό 369.500,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Διαβάστε περισσότερα...
 
Προκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγ/σμού Παροχής Υπηρεσιών Ενημ/σης Καταναλωτών Οφειλών-Διακοπών 2016 Εκτύπωση E-mail
Monday, 31 October 2016

Χανιά 26/10/2016

Αριθ. Πρωτ.: 7778

ΑΔΑ: 7Χ0ΜΟΕΨΡ-ΨΞΒ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί στο σύνολο του Προϋπολογισμού της παρεχόμενης Υπηρεσίας εφόσον η προσφερόμενη υπηρεσία πληροί τους όρους  του παρόντος διαγωνισμού «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας. CPV 63711200-8, NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 4 αυτοκινήτων 8ος 2016 Εκτύπωση E-mail
Friday, 29 July 2016

Χανιά 28/7/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4672
ΑΔΑ: ΩΘΘ2ΟΕΨΡ-8Ρ6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: A. «Προμήθεια δύο (2) μικρών αυτοκινήτων καινούργιων κλειστού τύπου με διαχωριστικό με καύσιμο diesel» και B. «Προμήθεια δύο (2) μικρών επιβατικών αυτοκινήτων καινούργιων με καύσιμο βενζίνη για τις ανάγκες Επίβλεψης της ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά  και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 43.986,00€ και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...
 
Περισσότερα...
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 1 - 106 από 196
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC