Αρχή arrow Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκτύπωση E-mail
 
Μέχρι σήμερα η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έχει συμμετάσχει στα παρακάτω Ευρωπαϊκά προγράμματα και δίκτυα:

1. ERDF / SAPIC (1990-1991) Πρόγραμμα ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με την εξοικονόμηση αποθεμάτων νερού και ενέργειας με ένα περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.

2. RECITE / ECOWAT (1992-1995) Δίκτυο Ευρωπαϊκής συνεργασίας στην παροχή και διαχείριση νερού με τη βέλτιστη χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

3. STRIDE (1991-1994) Βελτιωμένη χρήση και έλεγχος ποιότητας των αποθεμάτων νερού στη Δυτική Κρήτη.

4. PAVE (1995-1996) Μέτρηση των παραπροϊόντων χλωρίωσης στο πόσιμο νερό.

5. PACTE / WATER (1996-1998) Πρόγραμμα ανάπτυξης τεχνογνωσίας γύρω από το νερό.

6. EQUASE (1996-2004) Έλεγχος ποιότητας των μικροβιολογικών εργαστηρίων για το πόσιμο νερό.

7. INTERREG IIIC East (2005-2007) Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IIIC East δημιουργήθηκε ένα δίκτυο ανταλλαγής εμπειριών, που ονομάστηκε Municipal Services Network (MunServNet) και του οποίου χρηματοδοτήθηκε η πρόταση με τίτλο «Βελτίωση της βιωσιμότητας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης».

Σ' αυτό συμμετέχουν εταιρείες, οργανώσεις και πανεπιστήμια που ασχολούνται με θέματα ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων από τις πόλεις και τις περιοχές της Λειψίας και του Βερολίνου από τη Γερμανία, του Νανσύ της Γαλλίας, του Poznan και του Lublin από την Πολωνία, της Huelva και της Marbella της Ισπανίας, της Γένοβα και της Αγκώνα από την Ιταλία, του Debrecen από την Ουγγαρία και των Χανιών και των Τρικάλων από την Ελλάδα.

Η συμμετοχή των Χανίων χρηματοδοτείται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Σκοπός του δικτύου είναι η βελτίωση της οικονομικής αποτελεσματικότητας και περιβαλλοντικής αξιοπιστίας των επενδύσεων στον τομέα του νερού, καθώς και της αύξησης της ευαισθητοποίησης των πολιτικών και του κοινού στα οργανωτικά θέματα σχετικά με αυτό.

8. MEDIWAT (2010-2013) «Sustainable management of environmental issues related to water stress in Mediterranean islands» («Βιώσιμη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων σχετικών με την έλλειψη νερού στα Μεσογειακά νησιά»).  Link : www.mediwat.eu

Τα τελευταία χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συμμετέχει σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, εκμεταλλευόμενη έτσι κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που της δίνεται για την αξιοποίηση οικονομικών πόρων, με σκοπό πάντα την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συμπολίτες μας. Κύριος στόχος της είναι όχι μόνο η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειριών για τα στελέχη της που συμμετέχουν σ' αυτά, αλλά και η εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών που ακολουθούνται από αντίστοιχες επιχειρήσεις του Ευρωπαϊκού χώρου γύρω από θέματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

 
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC