Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης

Τα δικαιολογητικά για έκδοση άδειας σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης:

 

  1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αντίστοιχη Πολεοδομία "ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ".
  2. Α.Φ.Μ. ή Αριθμό Ταυτότητας του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή (αν υπάρχει).
  3. Τα τέλη σύνδεσης που ισχύουν για το κάθε έτος.
  4. Σε Δήμο εκτός του Δήμου Χανίων, βεβαίωση του Δήμου ότι επιτρέπει την υδροδότηση από την Δ.Ε.Υ.Α.Χ.