Ποιότητα Νερού - Έλεγχος 2015

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχικές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι.

Σταθερή ποιότητα νερού όλο το χρόνο έχουν η ΔΕ Χανίων(η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων της που προσθέτονται το καλοκαίρι δεν διαφοροποιείται), η ΔΕ Κεραμιών ,το Λιμάνι της Σούδας , τα Μεγάλα Χωράφια ,το Βαρύπετρο, τα Μπουτσουνάρια και το χωριό Βαντές.

Το 2015 πραγματοποιήθηκαν :

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται  και  αυτόματα με 20 εγκατεστημένους σταθμούς μέτρησης στο δίκτυο της δημοτικής ενότητας Χανίων και με καθημερινές δειγματοληψίες & αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων. Αναλυτικά για το 2015 πραγματοποιήθηκαν

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  2015

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

121

0.25

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

396

0.32

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ

466

0.3

ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

166

0.33

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

464

0.33

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ

663

0.3

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

55

0.26

ΣΥΝΟΛΟ

2331

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Για την δοκιμαστική παρακολούθηση είχαμε

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2015

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

108

743

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΜΟΥΡΝΙΕΣ

74

381

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

30

171

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΒΑΝΤΕΣ

6

28

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΣΟΥΔΑ

77

430

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

16

96

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

15

89

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

121

643

ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

64

356

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

18

108

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΘΕΡΙΣΣΟ

11

61

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ

7

48

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΑΓΥΙΑ

9

44

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

13

70

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΠΕΡΒΟΛΙΑ

44

231

ΣΥΝΟΛΟ

577

3328

Για την ελεγκτική παρακολούθηση

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2015

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

8

149

 ΣΟΥΔΑ,ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ ,ΑΚΡΩΤΗΡΙ

14

221

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

2

43

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

2

37

ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

2

43

ΜΟΥΡΝΙΕΣ

4

49

ΘΕΡΙΣΣΟ

6

34

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

4

47

ΠΕΡΒΟΛΙΑ

3

47

ΑΓΥΙΑ

3

43

ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ

2

38

ΒΑΝΤΕΣ

2

30

ΣΥΝΟΛΟ

52

781

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΟΥΔΑ -ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ -Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,9-8,1

          7,9-8,1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

270

240-280

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

2

             2

Χλωριούχα

250mg/l

11

11

Θειικά

250mg/l

11

5-10

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,3

0,2

Νάτριο

200 mg/l

7

7

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

37

39

Μαγνήσιο

mg/l

12

8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

143

130

TOC

 mg/l

         0,5

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

           <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

4

              2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

40

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

             <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,6

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-8

7,7-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

210-250

310-330

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

       1,3

2.5

Χλωριούχα

250mg/l

12

14

Θειικά

250mg/l

4

           5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

7.6

9

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

40

50

Μαγνήσιο

mg/l

<2

           8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

100

160

TOC

 mg/l

0,2-0,8

0,2-0,6

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

12

1

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

20

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

4

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

         <1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓΙΑ

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-7.9

7,8-7.9

7,8-7.9

 

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

260

290

310

 

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

 

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

 

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

 

Νιτρικά

50mg/l

1,76

2,2

2-3

 

Χλωριούχα

250mg/l

12

15

13

 

Θειικά

250mg/l

8

15

5

 

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,25

0,12

<0.1

 

Νάτριο

200 mg/l

7.3

8.5

8.5

 

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

0.4

 

Ασβέστιο

mg/l

35

40

43

 

Μαγνήσιο

mg/l

10

13

9

 

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

130

155

150

 

Αλκαλικότητα

mg/l CaCO3

110

120

120

 

Διττανθρακικά

mg/l

134

146

150

 

TOC

 mg/l

0,5

0,1-0,27

0.23

 

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

 

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

 

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

 

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

 

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

 

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

 

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

 

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

 

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<2

 

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

 

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

2

4

5

 

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<0.4

 

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

 

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

 

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

 

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

 

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

 

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

 

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

 

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

         <1

 

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

 

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

<2

 

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

 

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

 

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

 

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

 

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

 

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ- ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΑΠΤΕΡΑ)

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,4--7,6

7,8-8,1

7.9-8.1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

530

950

200

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

23

3.5

2-2,64

Χλωριούχα

250mg/l

37

170

7

Θειικά

250mg/l

18

40

2

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

24

120

4,3

Κάλιο

12mg/l

1.7

3,8

0,2

Ασβέστιο

mg/l

75

60

36

Μαγνήσιο

mg/l

15

28

7

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

250

270

120

TOC

 mg/l

0,3

0.2

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

5

7

2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

           <1

          <1

           <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<5

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,6

<0,6

<0,6

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο C < 10 αποικίες / 1 ml).