Διαδικασία Σύνδεσης Οικοδομών με το Δίκτυο Αποχέτευσης

Για μια νέα σύνδεση με το δίκτυο της Αποχέτευσης ο δημότης-ιδιοκτήτης πρέπει να προσκομίσει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

 1. Έντυπη Αίτηση Σύνδεσης με το δίκτυο Αποχέτευσης. Το παραπάνω έντυπο (Αίτηση) μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ .
 2. Θεωρημένο αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας ή βεβαίωση νομιμότητας του κτιρίου, θεωρημένη από την Πολεοδομία
 3. Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού απο όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου, με αναφορά των διαμερισμάτων που υδρεύουν.
 4. Σκαρίφημα Ο.Τ., θέση οικοπέδου σ' αυτό - προτεινόμενο σημείο σύνδεσης αποχέτευσης (Τοπογραφικό).
 5. Κατόψεις ορόφων κτιρίου ή διάγραμμα κάλυψης.
 6. Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (εφ' όσον πρόκειται για πολυκατοικία).

β. ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 

 1. Έντυπη Αίτηση Σύνδεσης με το δίκτυο Αποχέτευσης. Το παραπάνω έντυπο (Αίτηση) μπορείτε να το κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ .
 2. Θεωρημένο αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
 3. Αντίγραφο γραμματίου προκαταβολής ή βεβαίωση της υπηρεσίας μας που εκδόθηκε κατά την έκδοση της Οικοδομικής Άδειας. (Υπάρχει ο σχετικός φάκελος στην υπηρεσία μας.)
 4. Αντίγραφο λογαριασμού ή λογαριασμών νερού απο όλα τα υδρόμετρα του κτιρίου, με αναφορά των διαμερισμάτων που υδρεύουν.
 5. Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας (εφ' όσον πρόκειται για πολυκατοικία).