Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων Χανίων

Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων Χανίων

Τα λειτουργικά δεδομένα της Ε.Ε.Λ. Χανίων για το έτος 2017 (όπως και για τα προηγούμενα χρόνια) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η διεύθυνση  είναι: http://astikalimata.ypeka.gr/Services/Pages/View.aspx?xuwcode=GR434001014