Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων Χανίων 2015

Ποιότητα επεξεργασμένων λυμάτων Χανίων 2015

Τα λειτουργικά δεδομένα της Ε.Ε.Λ. Χανίων για το έτος 2015 (όπως και για τα προηγούμενα χρόνια) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Η διεύθυνση  είναι: http://ypeka.plexscape.com/Services/Pages/View.aspx?xuwcode=GR434001014