Χρήσιμα Τηλέφωνα

Γραμματεία

28210 36220

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

28210 36229

Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

28210 36228

Γενικός Διευθυντής

28210 36221

Διευθυντής Διοικητικής & Οικονομικής Υπηρεσίας

28210 36256

Τμήμα Διοίκησης - Προσωπικού

28210 36223 - 36279 

Τμήμα Δημόσιων Σχέσεων & Επικοινωνίας

28210 36223

Γραφείο Νομικού Σύμβουλου 

28210 36249

Τμήμα Πληροφορικής

28210 36255,4,7

Οικονομικό Τμήμα - Λογιστήριο

28210 36274 - 36273

Πληροφορίες Ύδρευσης

28210 36280, 6, 7 - 88877

Πληροφορίες Αποχέτευσης

28210 36290,1,2

Πρωτόκολλο

28210 36259

Τμήμα Προμηθειών 

28210 36278,6

Ηλεκτρομηχανολογικό Τμήμα

28210 36240

Βλάβες Δικτύου Αποχέτευσης

28210 36225

Συνεργείο Ύδρευσης - Βλάβες Δικτύου Ύδρευσης

28210 36250,1

Βλάβες Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης
(εκτός ωραρίου εργασίας)

28210 44444

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων
(Βιολογικός Καθαρισμός)

28210 40714

Χημείο (Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού)

28210 45268

Δεξαμενή Αη Γιάννη

28210 44444

Fax Γραμματείας

28210 36288

Fax Διαχείρισης

28210 36289

Fax Τμήματος Καταναλωτών

28210 36271

Fax Τμήμα Πληροφορικής

28210 36294