Ποιότητα πόσιμου νερού δικτύου ύδρευσης

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχικές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι.

Σταθερή ποιότητα νερού όλο το χρόνο έχουν η ΔΕ Χανίων(η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων που προσθέτονται το καλοκαίρι δεν διαφοροποιείται), η ΔΕ Κεραμιών ,το Λιμάνι της Σούδας , τα Μεγάλα Χωράφια ,το Βαρύπετρο, τα Μπουτσουνάρια και το χωριό Βαντές.

Παρατίθενται πίνακες ενημέρωσης με μέσες τιμές  για την ποιότητα του νερού ανά δημοτική ενότητα.

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΟΥΔΑ -ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ -Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,9-8,1

          7,9-8,1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

270

240-280

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

2

             2

Χλωριούχα

250mg/l

11

11

Θειικά

250mg/l

11

5-10

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,3

0,2

Νάτριο

200 mg/l

7

7

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

37

39

Μαγνήσιο

mg/l

12

8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

143

130

TOC

 mg/l

         0,5

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

           <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

4

              2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

40

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

             <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,6

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-8

7,7-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

210-250

310-330

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

       1,3

2.5

Χλωριούχα

250mg/l

12

14

Θειικά

250mg/l

4

           5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

7.6

9

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

40

50

Μαγνήσιο

mg/l

<2

           8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

100

160

TOC

 mg/l

0,2-0,8

0,2-0,6

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

12

1

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

20

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

4

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

         <1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓΙΑ

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-7.9

7,8-7.9

7,8-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

260

290

310

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

1,76

2,2

2-3

Χλωριούχα

250mg/l

12

15

13

Θειικά

250mg/l

8

15

5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,25

0,12

<0.1

Νάτριο

200 mg/l

7.3

8.5

8.5

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

0.4

Ασβέστιο

mg/l

35

40

43

Μαγνήσιο

mg/l

10

13

9

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

130

155

150

Αλκαλικότητα

mg/l CaCO3

110

120

120

Διττανθρακικά

mg/l

134

146

150

TOC

 mg/l

0,5

0,1-0,27

0.23

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

2

4

5

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία 


ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ- ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΑΠΤΕΡΑ)

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,4--7,6

7,8-8,1

7.9-8.1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

530

950

200

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

23

3.5

2-2,64

Χλωριούχα

250mg/l

37

170

7

Θειικά

250mg/l

18

40

2

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

24

120

4,3

Κάλιο

12mg/l

1.7

3,8

0,2

Ασβέστιο

mg/l

75

60

36

Μαγνήσιο

mg/l

15

28

7

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

250

270

120

TOC

 mg/l

0,3

0.2

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

5

7

2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

           <1

          <1

           <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<5

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,6

<0,6

<0,6

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο C < 10 αποικίες / 1 ml).