Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Περιοδικής Άρδευσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 στα Κεραμιά

Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Περιοδικής Άρδευσης για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 στα Κεραμιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018 ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΑ
Από Μέχρι Αρδευόμενες Περιοχές
 Παρασκευή  πρωί 31-08-2018   Κυριακή πρωί 02-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Κυριακή  πρωί 02-09-2018   Δευτέρα πρωί 03-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Δευτέρα  πρωί 03-09-2018   Τετάρτη πρωί 05-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Τετάρτη  πρωί 05-09-2018   Πέμπτη πρωί 06-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Πέμπτη πρωί 06-09-2018   Σάββατο πρωί 08-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Σάββατο  πρωί 08-09-2018   Κυριακή  πρωί 09-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Κυριακή  πρωί 09-09-2018   Τρίτη πρωί 11-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Τρίτη  πρωί 11-09-2018   Τετάρτη πρωί 12-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Τετάρτη  πρωί 12-09-2018   Παρασκευή πρωί 14-09-2018  Κοντόπουλα – Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Παρασκευή  πρωί 14-09-2018   Σάββατο πρωί 15-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Σάββατο  πρωί 15-09-2018   Δευτέρα πρωί 17-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Δευτέρα  πρωί 17-09-2018   Τρίτη πρωί 18-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Τρίτη  πρωί 18-09-2018   Πέμπτη πρωί 20-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Πέμπτη πρωί 20-09-2018   Παρασκευή πρωί 21-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Παρασκευή  πρωί 21-09-2018   Κυριακή πρωί 23-09-2018 Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Κυριακή  πρωί 23-09-2018   Δευτέρα πρωί 24-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Δευτέρα  πρωί 24-09-2018   Τετάρτη  πρωί 26-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος
 Τετάρτη  πρωί 26-09-2018   Πέμπτη πρωί 27-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος
 Πέμπτη πρωί 27-09-2018   Σάββατο πρωί 29-09-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γέρο Λάκκος 
 Σάββατο  πρωί 29-09-2018   Κυριακή πρωί 30-09-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γέρο Λάκκος