Ποιότητα Νερού - Έλεγχος 2017

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

Για να δείτε τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας κάντε κλικ εδώ.

(Στην συνέχεια επιλέγετε πάνω αριστερά "Αρχική" μετά "Ποιότητα Νερού" και τέλος επιλέγετε τον "Δήμο Χανίων" όπου στην συνέχεια στον χάρτη να διαλέξετε το σημείο που θέλετε να δείτε).

 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχικές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι.

Σταθερή ποιότητα νερού όλο το χρόνο έχουν η ΔΕ Χανίων (η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων της που προσθέτονται το καλοκαίρι δεν διαφοροποιείται), η ΔΕ Κεραμιών, το Λιμάνι της Σούδας, τα Μεγάλα Χωράφια, το Βαρύπετρο, τα Μπουτσουνάρια και το χωριό Βαντές.

Το 2017 πραγματοποιήθηκαν :

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

 Και το 2017 το πλήθος δειγμάτων που πήραμε και εξετάσαμε από όλες τις δημοτικές ενότητες είναι πολλαπλάσιο 

της νομοθεσίας όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα όπου παρουσιάζουμε και την απαίτηση της νομοθεσίας.

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001  ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2011 
ΧΑΝΙΑ 36 36
ΑΚΡΩΤΗΡΙ 9 12
ΣΟΥΔΑ 9 9
ΜΟΥΡΝΙΕΣ 9 9
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 6 9
ΠΕΡΒΟΛΙΑ 6 9
ΔΑΡΑΤΣΟ 6 9
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 4 4
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ 4 4
ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ 4 9
ΓΑΛΑΤΑΣ 4 6
ΚΕΡΑΜΙΑ 4 4
ΑΓΥΙΑ 1 4
ΣΤΑΛΟΣ  1 4
ΘΕΡΙΣΣΟ 1 1
ΜΕΓ ΧΩΡΑΦΙΑ 1 1
ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ 1 1
ΒΑΝΤΕΣ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 107 132

 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2017   ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 2017 ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 2017
ΧΑΝΙΑ 151 781
ΑΚΡΩΤΗΡΙ 75 384
ΣΟΥΔΑ 83 432
ΜΟΥΡΝΙΕΣ 55 278
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 59 303
ΠΕΡΒΟΛΙΑ 67 334
ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ 162 779
ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 20 100
ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ 11 87
ΚΕΡΑΜΙΑ 11 103
ΑΓΥΙΑ 15 87
ΘΕΡΙΣΣΟ 12 68
ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ 16 84
ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ 11 54
ΒΑΝΤΕΣ 9 48
ΣΥΝΟΛΟ 757 3922

  

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΟΥΔΑ -ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ -Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,9-8,1

          7,9-8,1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

270

240-280

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

2

             2

Χλωριούχα

250mg/l

11

11

Θειικά

250mg/l

11

5-10

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,3

0,2

Νάτριο

200 mg/l

7

7

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

37

39

Μαγνήσιο

mg/l

12

8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

143

130

TOC

 mg/l

         0,5

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

           <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

4

              2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

40

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

             <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,6

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-8

7,7-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

210-250

310-330

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

       1,3

2.5

Χλωριούχα

250mg/l

12

14

Θειικά

250mg/l

4

           5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

7.6

9

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

40

50

Μαγνήσιο

mg/l

<2

           8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

100

160

TOC

 mg/l

0,2-0,8

0,2-0,6

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

12

1

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

20

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

4

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

         <1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓΙΑ

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-7.9

7,8-7.9

7,8-7.9

 

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

260

290

310

 

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

 

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

 

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

 

Νιτρικά

50mg/l

1,76

2,2

2-3

 

Χλωριούχα

250mg/l

12

15

13

 

Θειικά

250mg/l

8

15

5

 

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,25

0,12

<0.1

 

Νάτριο

200 mg/l

7.3

8.5

8.5

 

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

0.4

 

Ασβέστιο

mg/l

35

40

43

 

Μαγνήσιο

mg/l

10

13

9

 

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

130

155

150

 

Αλκαλικότητα

mg/l CaCO3

110

120

120

 

Διττανθρακικά

mg/l

134

146

150

 

TOC

 mg/l

0,5

0,1-0,27

0.23

 

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

 

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

 

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

 

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

 

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

 

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

 

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

 

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

 

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<2

 

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

 

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

2

4

5

 

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<0.4

 

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

 

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

 

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

 

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

 

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

 

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

 

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

 

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

         <1

 

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

 

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

<2

 

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

 

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

 

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

 

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

 

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

 

 

  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ- ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΑΠΤΕΡΑ)

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,4--7,6

7,8-8,1

7.9-8.1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

530

950

200

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

23

3.5

2-2,64

Χλωριούχα

250mg/l

37

170

7

Θειικά

250mg/l

18

40

2

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

24

120

4,3

Κάλιο

12mg/l

1.7

3,8

0,2

Ασβέστιο

mg/l

75

60

36

Μαγνήσιο

mg/l

15

28

7

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

250

270

120

TOC

 mg/l

0,3

0.2

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

5

7

2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

           <1

          <1

           <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<5

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,6

<0,6

<0,6

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο C < 10 αποικίες / 1 ml).