Ποιότητα Νερού - Έλεγχος 2018

Για να δείτε τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού ανά σημείο δειγματοληψίας του Δήμου Χανίων κάντε κλικ εδώ.

(Στην συνέχεια επιλέγετε πάνω αριστερά "Ποιότητα Νερού" και τέλος επιλέγετε τον "Δήμο Χανίων" όπου στην συνέχεια στον χάρτη μπορείτε να δείτε τις τελευταίες αναλύσεις που έχουν καταχωρηθεί για το  σημείο δειγματοληψίας  που θέλετε να δείτε).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 2018

Ο έλεγχος της χλωρίωσης πραγματοποιείται με καθημερινές επιτόπου αναλύσεις υπολειμματικού χλωρίου στις  δημοτικές ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

Από το 2012 χλωριώνεται όλο το νερό που παρέχεται σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Αναλυτικά για το 2018 πραγματοποιήθηκαν 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ -ΣΗΜΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ  2018

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ (mg/l)

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΝΕΑ ΧΩΡΑ,ΛΙΜΑΝΙ,ΚΕΝΤΡΟ)

81

0,29

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΠΛΑΝΤΖΙΑ,ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ,ΧΑΛΕΠΑ)

69

0,28

ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

140

0,3

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

76

0,36

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΟΥΡΝΙΕΣ

169

0,35

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

136

0,34

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΝΤΕΣ

64

0,32

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΖΟΜΠΑΝΑΣ

71

0,37

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ ΣΟΥΔΑ

123

0,32

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ ΒΛΗΤΕΣ

98

0,32

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

                 110

0,27

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

52

0,30

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΑΡΑΤΣΟ

104

0,38

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ

109

0,36

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΣΤΑΛΟΣ

100

0,38

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

76

0,39

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΘΕΡΙΣΣΟ

43

0,32

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ

91

0,29

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ

112

0,32

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΑΓΥΙΑ

85

0,27

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ ΜΥΛΩΝΙΑΝΑ

96

0,36

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

193

0,36

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΛ ΧΛΩΡΙΟΥ 2018

2198

0,33

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουμε εποχιακές μεταβολές στο νερό που παρέχεται καθώς οι ανάγκες αυξάνονται το καλοκαίρι.

Σταθερή ποιότητα νερού όλο το χρόνο έχουν η ΔΕ Χανίων (η ποιότητα του νερού των γεωτρήσεων της που προσθέτονται το καλοκαίρι δεν διαφοροποιείται), η ΔΕ Κεραμιών, το Λιμάνι της Σούδας, τα Μεγάλα Χωράφια, το Βαρύπετρο, τα Μπουτσουνάρια και το χωριό Βαντές.

Και το 2018 το πλήθος δειγμάτων που πήραμε και εξετάσαμε από όλες τις δημοτικές ενότητες είναι πολλαπλάσιο της νομοθεσίας όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα όπου παρουσιάζουμε και την απαίτηση της νομοθεσίας.

Οι αναλύσεις γίνονται  στην πλειονότητά τους στο εργαστήριο της ΔΕΥΑΧ (το 69% των παραμέτρων της ΚΥΑ Γ1δ-67322-ΦΕΚ3282_2017).(Οι υπόλοιπες παράμετροι γίνονται  σε εξωτερικά εργαστήρια.)

Το 2018 πραγματοποιήθηκαν :

Για την ομάδα Α (δοκιμαστική παρακολούθηση)  

 ΖΩΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ Γ1δ-67322-ΦΕΚ3282_2017 

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

129

621

36

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΜΟΥΡΝΙΕΣ

51

238

9

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

45

214

6

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΒΑΝΤΕΣ

15

67

1

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΣΟΥΔΑ

88

435

9

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

18

87

4

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ  ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

13

61

1

ΔΕ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

117

553

28

ΔΕ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

80

391

12

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

13

62

4

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΘΕΡΙΣΣΟ

14

66

1

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ

15

68

1

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΑΓΥΙΑ

19

88

4

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

19

88

4

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ   ΠΕΡΒΟΛΙΑ

62

307

9

ΣΥΝΟΛΟ

698

3346

 

Για την ομάδα Β (ελεγκτική παρακολούθηση)

 

ΖΩΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΑΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΡΗΘΗΚΑΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

26

295

 ΣΟΥΔΑ,ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ ,ΑΚΡΩΤΗΡΙ

42

312

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

5

70

ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

7

93

ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

4

77

ΜΟΥΡΝΙΕΣ

10

66

ΘΕΡΙΣΣΟ

5

72

ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

6

60

ΠΕΡΒΟΛΙΑ

9

111

ΑΓΥΙΑ

6

61

ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙΑ

4

57

ΒΑΝΤΕΣ

4

58

ΣΥΝΟΛΟ

134

1332

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες 

Η τυπική χημική ποιότητα του νερού παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες :

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΟΥΔΑ -ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ -Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,9-8,1

          7,9-8,1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

270

240-280

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

2

             2

Χλωριούχα

250mg/l

11

11

Θειικά

250mg/l

11

5-10

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,3

0,2

Νάτριο

200 mg/l

7

7

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

37

39

Μαγνήσιο

mg/l

12

8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

143

130

TOC

 mg/l

         0,5

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

           <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

4

              2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

40

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

             <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,6

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

   

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΘΕΡΙΣΣΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-8

7,7-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

210-250

310-330

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

       1,3

2.5

Χλωριούχα

250mg/l

12

14

Θειικά

250mg/l

4

           5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

7.6

9

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

Ασβέστιο

mg/l

40

50

Μαγνήσιο

mg/l

<2

           8

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

100

160

TOC

 mg/l

0,2-0,8

0,2-0,6

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

12

1

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

20

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

4

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

         <1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΒΑΡΥΠΕΤΡΟ

ΔΕ ΘΕΡΙΣΣΟΥ - ΑΓΙΑ

ΔΕ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΜΟΥΡΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,8-7.9

7,8-7.9

7,8-7.9

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

260

290

310

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

1,76

2,2

2-3

Χλωριούχα

250mg/l

12

15

13

Θειικά

250mg/l

8

15

5

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,25

0,12

<0.1

Νάτριο

200 mg/l

7.3

8.5

8.5

Κάλιο

12mg/l

0,3

0,3

0.4

Ασβέστιο

mg/l

35

40

43

Μαγνήσιο

mg/l

10

13

9

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

130

155

150

Αλκαλικότητα

mg/l CaCO3

110

120

120

Διττανθρακικά

mg/l

134

146

150

TOC

 mg/l

0,5

0,1-0,27

0.23

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<2

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

2

4

5

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<0.4

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

         <1

         <1

         <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<2

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

 

  

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ- ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ

ΔΕ ΣΟΥΔΑΣ - ΜΕΓΑΛΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ΑΠΤΕΡΑ)

ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ *

 

 

 

pH

6,5-9,5

7,4--7,6

7,8-8,1

7.9-8.1

Αγωγιμότητα

2500μS/cm

530

950

200

Αμμωνιακά

0,5 mg/

<0,1

<0,1

<0,1

Νιτρώδη

0,5 mg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Θολότητα

NTU

<1

<1

<1

Νιτρικά

50mg/l

23

3.5

2-2,64

Χλωριούχα

250mg/l

37

170

7

Θειικά

250mg/l

18

40

2

Φθοριούχα

1,5 mg/l

0,1

0,1

0,1

Νάτριο

200 mg/l

24

120

4,3

Κάλιο

12mg/l

1.7

3,8

0,2

Ασβέστιο

mg/l

75

60

36

Μαγνήσιο

mg/l

15

28

7

Σκληρότητα

mg/l CaCO3

250

270

120

TOC

 mg/l

0,3

0.2

0,3

Aldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Dieldrin

0,03μg/l

<0.01

<0.01

<0.01

Heptachlor

0,03μg/l

       <0.01

       <0.01

       <0.01

Heptachlor epoxide

0,03μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

Παρασιτοκτόνα

0,1 μg/l

<0.005

<0.005

<0.005

Σύνολο παρασιτοκτόνων

0,50 μg/l

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Μη ανιχνεύσιμα

Βενζο-α-πυρένιο

0,010 μg/l

<0,003

<0,003

<0,003

PAH

0,10 μg/l(άθροισμα)

<0,012

<0,012

<0,012

Σελήνιο 

10 μg/l

<2

<2

<5

Υδράργυρος

1 μg/l

<0,3

<0,3

<0,3

Τριαλομεθάνια

100 μg/l (άθροισμα)

5

7

2

Τετραχλωροαιθένιο και Τριχλωραιθένιο

10 μg/l(άθροισμα)

<0.4

<0.4

<1,2

Kάδμιο

5 μg/l

<0.5

<0.5

<0.5

Σίδηρος

200 μg/l

30

30

30

Χαλκός

2000 μg/l

10

10

10

Μόλυβδος

25 μg/l

<1

<1

<1

Νικέλιο

20 μg/l

<1

<1

<1

Αργίλιο

200 μg/l

30-40

30-40

30-40

Χρώμιο

50 μg/l

<1

<1

<1

Εξασθενές χρώμιο

 

           <1

          <1

           <1

Αρσενικό

10 μg/l

<2

<2

<2

Αντιμόνιο

5 μg/l

<2

<5

<2

1,2-διχλωροαιθάνιο

3 μg/l

<0,2

<0,6

<0,6

Kυανιούχα

50 μg/l

<30

<30

<30

Βρωμικά

10 μg/l

<5

<5

<5

Βενζόλιο

1μg/l

<0,6

<0,6

<0,6

* απουσία τιμής στην στήλη αυτή σημαίνει ότι δεν τίθεται  όριο από την νομοθεσία

 

Η μικροβιολογική ποιότητα των νερών μετά την απολύμανση (προσθήκη υποχλωριόδους νατρίου) συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 2600/2011 για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με μηδενικές συγκεντρώσεις παθογόνων μικροοργανισμών (Ολικά κολοβακτηριοειδή, E.Coli, εντερόκοκκος, κλωστρήδιο perfingews) και χαμηλά επίπεδα της τυπκικής αερόβιας χλωρίδας του νερού (αερόβια βακτήρια στους 37ο και 22ο C < 10 αποικίες / 1 ml).