Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Περιοδικής Άρδευσης για τον μήνα Αύγουστο 2018 στα Κεραμιά

Ανακοίνωση: Πρόγραμμα Περιοδικής Άρδευσης για τον μήνα Αύγουστο 2018 στα Κεραμιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2018 ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΑ

Από Μέχρι Αρδευόμενες Περιοχές
Τρίτη  πρωϊ 31-07-2018  Τετάρτη πρωϊ 01-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος 
Τετάρτη  πρωΪ 01-08-2018  Παρασκευή πρωϊ 03-08-2018  Κοντόπουλα -  Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Παρασκευή  πρωϊ 03-08-2018  Σάββατο πρωϊ 04-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Σάββατο  πρωϊ 04-08-2018  Δευτέρα πρωϊ 06-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Δευτέρα  πρωϊ 06-08-2018  Τρίτη πρωϊ 07-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Τρίτη πρωϊ 07-08-2018  Πέμπτη πρωϊ 09-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Πέμπτη πρωϊ 09-08-2018  Παρασκευή πρωϊ 10-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Παρασκευή  πρωϊ 10-08-2018  Κυριακή πρωϊ 12-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Κυριακή  πρωϊ 12-08-2018  Δευτέρα πρωϊ 13-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Δευτέρα  πρωϊ 13-08-2018  Τετάρτη 15-08-2018  Κοντόπουλα – Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Τετάρτη  πρωϊ 15-08-2018  Πέμπτη πρωϊ 16-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Πέμπτη πρωϊ 16-08-2018  Σάββατο πρωϊ 18-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Σάββατο  πρωϊ 18-08-2018  Κυριακή πρωϊ 19-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Κυριακή  πρωϊ 19-08-2018  Τρίτη πρωϊ 21-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Τρίτη  πρωί 21-08-2018  Τετάρτη 22-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Τετάρτη  πρωϊ 22-08-2018  Παρασκευή πρωϊ 24-08-2018 Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Παρασκευή  πρωϊ 24-08-2018  Σάββατο πρωϊ 25-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Σάββατο  πρωϊ 25-08-2018  Δευτέρα πρωϊ 27-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος
Δευτέρα  πρωϊ 27-08-2018  Τρίτη πρωϊ 28-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος
Τρίτη  πρωϊ 28-08-2018  Πέμπτη πρωϊ 30-08-2018  Κοντόπουλα - Κατοχώρι- Γερ. Λάκκος 
Πέμπτη  πρωϊ 30-08-2018  Παρασκευή πρωϊ 31-08-2018  Λούλος - Αλετροβάρι - Γερ. Λάκκος