Ποιότητα Νερού - Έλεγχος 2017

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες Νερού 2016

Και το 2016 το πλήθος δειγμάτων που πήραμε και εξετάσαμε από όλες τις δημοτικές ενότητες είναι πολλαπλάσιο της ελάχιστης απαίτησης της νομοθεσίας όπως φαίνεται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα πόσιμου νερού δικτύου ύδρευσης

Η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική. Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού είναι πρώτης προτεραιότητας για την ΔΕΥΑΧ και ο συνεχής και εντατικός έλεγχος του πόσιμου νερού στο δίκτυο και στις πηγές  είναι απαραίτητο στοιχείο για να την διασφαλίζουμε.

Διαβάστε περισσότερα

H Σκληρότητα του νερού

Αν και η σκληρότητα δεν είναι παράμετρος ελέγχου από την νομοθεσία  παρακολουθείται για λόγους διαχείρισης.

Είναι επίσης συχνή ερώτηση των καταναλωτών.

Στον πίνακα  που ακολουθεί  δίνονται μέσες τιμές για χρήση των καταναλωτών  για ρυθμίσεις πλυντηρίων κλπ.

Read more