Πρόσκληση με άρθρο 269 Ν.4412/2016 για κατασκευή έργου: "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΥ ΣΕ 2 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 2017"

Πρόσκληση με χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 269 του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: "ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΛΑΔΙΣΟΥ, ΣΕ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΤΟΥΣ 2017"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση αγωγού λυμάτων στην οδό Καραολή & Δημητρίου από την οδό Χάληδων έως την οδό Ποτιέ"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση αγωγού λυμάτων στην οδό Καραολή & Δημητρίου από την οδό Χάληδων έως την οδό Ποτιέ"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια χημικών απόσμησης για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης 2017"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια χημικών απόσμησης για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης 2017"

Διαβάστε περισσότερα