Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 7ος 2019

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας  Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 7ος 2019

Διαβάστε περισσότερα

Ματαίωση ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 6ος 2019

Ματαίωση ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας  Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 6ος 2019

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 6ος 2019

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας  Ειδικών Τεμαχίων & Εξαρτημάτων παροχών δικτύου Υδρευσης για Αποθήκη" 6ος 2019

** ΠΡΟΣΟΧΗ ** Έχει γίνει με ματαίωση του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Στερεού Πολυηλεκτρολύτη για Φυγοκεντρητές Αφυδάτωσης ΕΕΛ Χανίων" 6ος 2019

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Στερεού Πολυηλεκτρολύτη για Φυγοκεντρητές Αφυδάτωσης ΕΕΛ Χανίων" 6ος 2019

Διαβάστε περισσότερα