Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ "Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών σε νέα Δίκτυα Ύδρευσης" 5ος 2019

Προκήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ "Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών σε νέα Δίκτυα Ύδρευσης, Επέκταση Αυτοματοποίησης σε νέους Τοπικούς Σταθμούς και Αναβάθμιση των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Αυτοματοποίησης (Scada) του Δήμου Χανίων" 5ος 2019

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Ενημέρωσης καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων - Επανασύνδεση" 2019

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Ενημέρωσης καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές Υδροδότησης Ακινήτων - Επανασύνδεση" 2019

Διαβάστε περισσότερα