Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Θερινού-Χειμερινού τύπου Εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑΧ 2018"

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Θερινού-Χειμερινού τύπου Εργατοτεχνικού προσωπικού ΔΕΥΑΧ 2018"

Διαβάστε περισσότερα