Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2018

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Ελέγχου και Απογραφής αδειών αποχέτευσης 2018"

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Προκήρυξης ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Υπηρεσίες Ελέγχου και Απογραφής αδειών αποχέτευσης 2018"

Διαβάστε περισσότερα