Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια Σταυρός" 1ος 2020

Προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ έργου "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, Περιοχή Χωραφάκια – Σταυρός" 1ος 2020

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης" 1ος 2020

Προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού "Παραγωγή, Εκτύπωση, Εμφακέλωση και αποστολή λογαριασμών ύδρευσης - αποχέτευσης" 1ος 2020

Διαβάστε περισσότερα