Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού "Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων (ΟΜΑΔΑ Δ) 2018"

Επαναπροκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού διαγωνισμού "Προμήθεια Ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού για την ΕΕΛ Χανίων (ΟΜΑΔΑ Δ) 2018"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Ασφαλτοστρώσεις καταστρωμάτων οδών μετά από επεμβάσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. & αποκατάσταση ασφαλτικών τομών οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2018"

Διαβάστε περισσότερα