Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πληρωτικού υλικού για χημικά φίλτρα απόσμησης αντλιοστασίων λυμάτων & τοπικών μονάδων απόσμησης ΕΕΛ Χανίων 2017"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πληρωτικού υλικού για χημικά φίλτρα απόσμησης αντλιοστασίων λυμάτων & τοπικών μονάδων απόσμησης ΕΕΛ Χανίων 2017"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΠΕΟ και ενίσχυση του από την δεξαμενή Αγίας Μαρίνας στην περιοχή του Σταλού Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας 2017"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΠΕΟ και ενίσχυση του από την δεξαμενή Αγίας Μαρίνας στην περιοχή του Σταλού Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας 2017"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2017-8 Β' φάση"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2017-8 Β' φάση"

Διαβάστε περισσότερα