Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ 2018"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια : ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ½”», ΤΜΗΜΑ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ για Αποθήκη», ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ–ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ», ΤΜΗΜΑ 4: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ–ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», ΤΜΗΜΑ 5: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΛΛΥΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧ/ΣΗΣ) & ΕΣΧΑΡΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ» "

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο ύδρευσης 2018"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο ύδρευσης 2018"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Φύλαξη του αντλιοστασίου Αγυιάς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων 2018"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Φύλαξη του αντλιοστασίου Αγυιάς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χανίων 2018"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη "Προμήθειας τριών (3) καινούργιων οχημάτων δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων με καύσιμο βενζίνη και ενός (1) κλειστού τύπου με διαχωριστικό, με καύσιμο diesel" 4ος 2018

Προκήρυξη "Προμήθειας τριών (3) καινούργιων οχημάτων δύο (2) επιβατικών αυτοκινήτων με καύσιμο βενζίνη και ενός (1) κλειστού τύπου με διαχωριστικό, με καύσιμο diesel" 4ος 2018

Διαβάστε περισσότερα