Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2019

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2019

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ