Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση αγωγού λυμάτων στην οδό Καραολή & Δημητρίου από την οδό Χάληδων έως την οδό Ποτιέ"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικατάσταση αγωγού λυμάτων στην οδό Καραολή & Δημητρίου από την οδό Χάληδων έως την οδό Ποτιέ"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια χημικών απόσμησης για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης 2017"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια χημικών απόσμησης για ΕΕΛ Χανίων και το δίκτυο Αποχέτευσης 2017"

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πληρωτικού υλικού για χημικά φίλτρα απόσμησης αντλιοστασίων λυμάτων & τοπικών μονάδων απόσμησης ΕΕΛ Χανίων 2017"

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθεια πληρωτικού υλικού για χημικά φίλτρα απόσμησης αντλιοστασίων λυμάτων & τοπικών μονάδων απόσμησης ΕΕΛ Χανίων 2017"

Διαβάστε περισσότερα