Προκήρυξη «Προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου, ανατρεπόμενου, με διπλό τροχό, με καύσιμο πετρέλαιο»

Προκήρυξη «Προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου φορτηγού αυτοκινήτου, ανατρεπόμενου, με διπλό τροχό,  με καύσιμο πετρέλαιο»

Διαβάστε περισσότερα