Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικαταστάσεις Δικτυών Ύδρευσης στις Δ.Ε. Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Ελευθέριου Βενιζέλου και Θερίσου του Δήμου Χανίων 3ος 2019"

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αντικαταστάσεις Δικτυών Ύδρευσης στις Δ.Ε. Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Σούδας, Ελευθέριου Βενιζέλου και Θερίσου του Δήμου Χανίων 3ος 2019"

Διαβάστε περισσότερα