Ανακοίνωση: Πληροφορίες για την ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών & διακανονισμών (e-banking) 9ος 2019

 ΧΑΝΙΑ 09/09/2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΠΛΗΡΩΜΗ (e-banking) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

Αν δεν πληρωθεί κάποιος λογαριασμός και εκδοθεί ο επόμενος, θα εμφανιστεί το ανεξόφλητο ποσό στο κουτάκι «ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ» και θα εμπεριέχεται μαζί με την χρέωση του τρέχοντος τριμήνου στο «ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ». Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσετε, μόνο τον τελευταίο λογαριασμό. Σε περίπτωση όμως που πληρώσετε λογαριασμό που είναι ήδη εξοφλημένος, τα χρήματα δεν χάνονται αλλά μπαίνουν σαν προκαταβολή και θα αφαιρεθούν από τον επόμενο ή επόμενους λογαριασμούς που θα εκδοθούν. Ο Κωδικός Πληρωμής είναι 15 ψηφία και ενδέχεται για να γίνει αποδεκτός να χρειαστεί να συμπληρώσετε μπροστά 5 μηδενικά. Δεν υπάρχει ακόμα η δυνατότητα πληρωμής μέσω εφαρμογών (Android & IOS) από κινητά ή tablet.

(Γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε ποσό και ανεξάρτητα από αν έχει περάσει η ημερομηνία λήξης πληρωμής)

Στα πεδίο σχόλια ή στο όνομα (γράφουμε το όνομα του υπόχρεου όπως αναγράφεται στον λογαριασμό).

 

ALPHA BANK

Πληρωμές

   Δημοσίου - Ταμείων

      Δ.Ε.Υ.Α. 

         Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

(Υπάρχει υπόδειγμα λογαριασμού - Προμήθεια : 0,30€ - Δεν συμπληρώνεις όνομα)

 

EUROBANK

Ταμειακή Διαχείριση                                      ΝΕΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

   Πληρωμές                                                     Κατηγορίες συναλλαγών

                                                                                        Πληρωμές οργανισμών

       Επιλέξτε κατηγορία: Ύδρευση – Δήμοι                  Ύδρευση – Δήμοι

            Επιλέξτε Τύπο Πληρωμής: ΔΕΥΑ Χανίων                 ΔΕΥΑ Χανίων      

(Χωρίς υπόδειγμα λογαριασμού - Προμήθεια : 0,30€ ή 0,50€)

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πληρωμές                                               PAYMENTS

  Ανά Κατηγορία                                          By Category

    Ύδρευση                                                    Water Supply

        Κρήτη                                                               Crete

           ΔΕΥΑ Χανίων                                                 MEWS Chania

(Υπάρχει υπόδειγμα λογαριασμού - Προμήθεια : 0,50€)

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ                                        (ΝΕΟ)

     Πληρωμές                                               Μεταφορές @ Πληρωμές

       Θέλω να πληρώσω                                     Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών       

         Οργανισμός                                                       ΥΔΡΕΥΣΗ

             ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                           Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

                Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΧΑΝΙΩΝ

(Υπάρχει υπόδειγμα λογαριασμού - Προμήθεια : 0,20€ - Δεν συμπληρώνεις όνομα)

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

     Πληρωμές

        Κατηγορία πληρωμής : Δ.Ε.Κ.Ο. / Δ.Ε.Υ.Α. / Ο.Τ.Α.

            Είδος πληρωμής : Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

(Υπάρχει υπόδειγμα λογαριασμού - Προμήθεια : 0,30€)

 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

    Συναλλαγές

       Μεταφορές και Πληρωμές

            Πληρωμές Λογαριασμών σε οργανισμούς και Εταιρείες Κοινής Ωφέλειας

                Οργανισμοί οφειλής – Φίλτρο

                    ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ

 (Χωρίς υπόδειγμα λογαριασμού – Χωρίς Προμήθεια)                             

 

Συνοπτικό Τιμολόγιο 2019

Οι τιμές χρέωσης για Νερό, Αποχέτευση, Τέλη Σύνδεσης κ.λ.π. για το 2019 καθορίστηκαν με την υπ'αριθμό  2/2019 Απόφαση Δ.Σ. και είναι οι παρακάτω :

(Για να κατεβάσετε το πρακτικό σε μορφή PDF κάντε κλικ εδώ.)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΔΕΥΑΧ  ΓΙΑ  ΤΟ  2019

(Τιμές  χωρίς Φ.Π.Α.)  Λογαριασμοί νερού από Α' τρίμηνο 2019

 Συνεχίζεται και το 2019, η εφαρμογή της έκπτωσης 15% στην αξία του νερού, στους λογαριασμούς που εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.

 

  Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε.ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δ.Ε.ΚΕΡΑΜΙΩΝ & οικ.Θερίσου
Α.  ΠΑΓΙΑ       
Πάγιο Ύδρευσης 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 5,00
Πάγιο Αποχέτευσης 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90  -
Β1.  ΑΞΙΑ  ΝΕΡΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ       
1 - 15  m3 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
16 - 30  m3 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
31 - 60  m3 0,64 0,64 0,54 0,47 0,47 0,43 0,41
61 - 120  m3 1,09 1,09 0,79 0,78 0,79 0,57 0,47
121 - 180  m3 1,46 1,46 1,03 1,06 0,94 0,72 0,48
181 & άνω m3 1,57 1,57 1,16 1,19 0,98 0,75 0,49

 

Β2.  ΑΞΙΑ  ΝΕΡΟΥ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ       
Ανεξαρτήτως κατανάλωσης    € / m3  -  -  - 0,33 0,30 0,30 0,33

 

Γ.  ΤΕΛΗ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ       
ΕΠΙ  ΤΗΣ  ΑΞΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ  ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ 75% 75% 75% 75% 75% 75%  -
(Η αξία του νερού που λαμβάνεται υπόψη Για τα Σχολεία 1βάθμιας και 2βάθμιας είναι 40%

για την χρέωση των τελών χρήσης, είναι για όλους αυτή της Δ.Ε. Χανίων-Ακρωτηρίου)

 

Δ.  ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ        
Για  τα πρώτα 60 m2                 € / m2 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40  -
Για  τα επόμενα m2                   € / m2     5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50  -

 

Ε.  ΤΕΛΗ  ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ       
Ύδρευση για παροχή 1/2" 270,00 270,00 270,00 225,00 225,00 225,00 180,00
Ύδρευση για παροχή 3/4" 410,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 270,00
Ύδρευση για παροχή 1" 620,00 545,00 545,00 540,00 540,00 540,00 315,00
Ύδρευση για παροχή >1" 1.020,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 -
Άρδευση για παροχή 3/4"  -  -  - 225,00 225,00 225,00 162,00
Άρδευση για παροχή  1"  -  -  - 270,00 270,00 270,00 180,00

 

ΣΤ.  ΕΝΟΙΚΙΟ  ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ        
Όταν είναι ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΧ  € / τρίμηνο 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 

Ζ.  ΛΟΙΠΑ  ΤΕΛΗ  ΓΙΑ  ΟΛΕΣ  ΤΙΣ  Δ.Ε.  
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 20,00
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 12,00
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 28,00

 

Η.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  (ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ)  
ΣΤΟ 90% ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ      € / m3  1,20
ΚΑΘΕ  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ

 

Θ.  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ  ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ    
2,0 % ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100,00 €

 

Ι.  ΧΡΕΩΣΗ  Φ.Π.Α.  ΣΗΜΕΡΑ      
Σε όλα τα παραπάνω τιμολόγια χρεώνεται ο κατά νόμο και περίπτωση αντίστοιχος Φ.Π.Α. που σήμερα είναι 13% στην  αξία του νερού και 24% σε όλα τα υπόλοιπα.

 

Κ.  ΧΡΕΩΣΗ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 3,6%

 

Λ.  ΧΡΕΩΣΗ  ΕΙΔΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΔΕΥΑΧ / ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Για την χρήση των παρακάτω ειδικών μηχανημάτων όπως  και για εργασία από τους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΧ θα χρεώνονται τα παρακάτω: 
1. Αποφρακτικό Μηχάνημα σε 60,00 €/ώρα απασχόλησης
2. CAMERA  ελέγχου διαρροών αγωγών αποχέτευσης σε 50,00 €/ώρα απασχόλησης
3. CORRALATOR ελέγχων διαρροών αγωγών ύδρευσης σε 30,00 €/ώρα απασχόλησης 
4. JCB μηχάνημα έργων σε 35,00 €/ώρα  απασχόλησης 
5. Φορτηγό όχημα μεταφοράς σε 35,00 €/ώρα  απασχόλησης 
6. ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ μηχάνημα εκσκαφής σε 15,00 €/ώρα  απασχόλησης 
Ως ώρες απασχόλησης χρεώνονται από την ώρα αναχώρησης του μηχανήματος από  τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΧ έως και την ώρα επιστροφής του πίσω. Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τη χρήση  του μηχανήματος και την απασχόληση του προσωπικού (ένα ή δύο άτομα).
7. Η χρέωση της εργατικής δαπάνης για εργασίες σε δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης καθορίζεται σε : 
     7.1 Αρχιτεχνίτης 12,00 €/ώρα απασχόλησης 
     7.2 Τεχνίτης 10,00 €/ώρα απασχόλησης 
     7.3 Εργάτης 8,00 €/ώρα απασχόλησης 

 

Μ.  ΧΡΕΩΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ
Σε όλα τα Δημοτικά κτίρια θα χρεώνεται η υδροδότηση και η χρήση αποχέτευσης με τα αντίστοιχα τέλη που χρεώνονται οι καταναλωτές της ίδιας  Δ.Ε. και όπου δεν υπάρχουν υδρόμετρα καταγραφής της κατανάλωσης, θα τοποθετηθούν άμεσα.
Σε όλες τις Δημοτικές παροχές που υδροδοτούν Δημοτικά Πάρκα, Δημοτικές Τουαλέτες, Δημοτικά Αθλητικά Κέντρα και Δημοτικές Παραλίες η χρέωση του νερού είναι 0,28 €/m3 και στις τουαλέτες επιπλέον χρήση αποχέτευσης 75% της αξίας του νερού. Η παραπάνω ειδική χρέωση ισχύει μόνο όπου ο Δήμος είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης και χρήστης και όχι όταν έχουν ενοικιαστεί και εκμεταλλεύονται από τρίτους-ιδιώτες.

 

Ν.  ΕΚΠΤΩΣΗ  ΣΤΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΧΡΕΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των πολυτέκνων γίνεται έκπτωση στην χρέωση υπολογισμού της αξίας  νερού 40% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60m3 και κατ΄επέκταση και στα αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης. Πολύτεκνοι για την παραπάνω έκπτωση θεωρούνται οι έχοντες 4 τουλάχιστον τέκνα, οι ανάπηροι γονείς με άνω του 67% ποσοστού αναπηρίας με τουλάχιστον 3 τέκνα και οι χήρες/χήροι με τουλάχιστον 3 τέκνα. Η παραπάνω έκπτωση θα εφαρμόζεται μέχρι και το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου και τα 4 ή 3 αντίστοιχα τέκνα είναι όλα μικρότερης ηλικίας των 25 ετών.

 

Ξ.  ΕΚΠΤΩΣΗ  ΣΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού των ενταγμένων στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΥΑΧ γίνεται έκπτωση στην χρέωση υπολογισμού της αξίας  νερού 60% και μόνο μέχρι της τριμηνιαίας κατανάλωσης των 60m3 και κατ΄επέκταση και στα αντίστοιχα τέλη χρήσης αποχέτευσης, όπως επίσης γίνεται έκπτωση 60% στα τριμηνιαία Πάγια Ύδρευσης & Αποχέτευσης.
Η ένταξη ενός Δημότη στο παραπάνω Κοινωνικό Τιμολόγιο είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων.

 

Ο.  ΧΡΕΩΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ
Σε όλες τις περιπτώσεις που η ΔΕΥΑΧ χρεώνει υλικά σε εργασίες σύνδεσης ή επισκευής παροχών ύδρευσης & αποχέτευσης, θα είναι οι τελευταίες τιμές αγοράς αυτών προσαυξημένες κατά 10%.

 

Π.  ΕΚΠΤΩΣΗ  ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ
Με την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών γίνεται έκπτωση συνέπειας 15% επί της αξίας νερού του προηγούμενου λογαριασμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτίου Τύπου: Συλλυπητήρια επιστολή Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 7ος 2019

 ΧΑΝΙΑ 31/07/2019

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΣΥΛΛYΠΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

     Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη μου, στο άκουσμα της είδησης για τον θάνατο του Μανώλη Σκουλάκη.

Ξαφνικά «έφυγε» από κοντά μας ένας ΑΝΘΡΩΠΟΣ με ήθος και εντιμότητα, ο οποίος άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα ως πολιτικό και κοινωνικό πρόσωπο όχι μόνο των Χανίων και της Κρήτης, αλλά ολόκληρης της πατρίδας μας.

Ο Μανώλης Σκουλάκης τόσο ως βουλευτής και Υπουργός με πολυετή θητεία στα Εθνικά πολιτικά δρώμενα, όσο και ως Δήμαρχος Χανίων άφησε πίσω του έργο, για το οποίο είμαστε ευγνώμονες και υπερήφανοι.

Ιδιαίτερα στη Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, που χάρη στις επίμονες και άοκνες προσπάθειές του, κατέστη δυνατή η χάραξη της νέας αναπτυξιακής της πορείας, ως πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.

Υπήρξε συνεργάτης, φίλος και αρωγός, ειδικότερα την περίοδο που ασκούσε το ανώτατο αυτοδιοικητικό αξίωμα, όντας Δήμαρχος της πόλης μας. Μια προσωπικότητα που διακρίθηκε για το ήθος, την αξιοπρέπεια και την εντιμότητά του. Ένας άνθρωπος, που αγωνιζόταν με συνέπεια για το καλό του τόπου του. Είναι γνωστή άλλωστε η δυναμικότητα του χαρακτήρα του, αλλά και ο τρόπος που χειριζόταν τα εκάστοτε ζητήματα, με μόνο στόχο να τα φέρει εις πέρας προς όφελος των συνανθρώπων του. Η πορεία και το όραμά του θα αποτελούν ανεξίτηλο σημείο αναφοράς ήθους και ανιδιοτέλειας, ως πρότυπο στο διηνεκές.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, ευχόμενοι να είναι ελαφρύ το χώμα της αγαπημένης πατρίδας του που θα τον σκεπάσει.

Φίλε και Γιατρέ Μανώλη θα σε θυμόμαστε ΠΑΝΤΑ.

 Με εκτίμηση,

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Δελτίου Τύπου: Ψήφισμα Δικοικητικού Συμβουλίου 7ος 2019

 ΧΑΝΙΑ 31/07/2019

Αριθ. Πρωτ.: 5706

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ σε έκτακτη συνεδρίασή του, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Εμμανουήλ Σκουλάκη, πρώην Δημάρχου Χανίων και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και εκτιμώντας το εξαίρετο ήθος, την εντιμότητα και την σημαντική προσφορά του στην κοινωνία μας, αποφάσισε ομόφωνα :

1. Να παραστεί στην εξόδιο ακολουθία,

2. Να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στους οικείους του εκλιπόντος,

3. Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο.

4. Αντί στεφάνου να κατατεθεί το ποσό των 500€ για κοινωφελή σκοπό.