Δελτίου Τύπου: Πρόσκλησης σε συνέντευξη τύπου την Τετάρτη 19-2-2020

 ΧΑΝΙΑ 17/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1441

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

     Σας προσκαλούμε στην συνέντευξη τύπου της Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Χρυσούλας Χατζηδάκη και της Αντιδημάρχου Χανίων Κοινωνικής Πολιτικής κ. Ελένης Ζερβουδάκη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στις Μουρνιές, την Τετάρτη 19-02-2020 και ώρα 09:30 π.μ., με θέμα της: «Κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων για το 2020».

Δελτίο Τύπου: Ενημέρωσης ένταξης χρηματοδότησης έργου Βιολογικού καθαρισμού στο Μαράθι Ακρωτηρίου 2ος 2020

ΧΑΝΙΑ 11/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1233

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

 

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 624/07-02-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΞΜΧ7ΛΚ-ΑΟΛ), εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων της περιοχής «Μαράθι» Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5047467, στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

          Η περιοχή του Μαραθίου και του Λουτρακίου είναι γνωστή κυρίως για τις πάντα υπήνεμες και βραβευμένες με Γαλάζια σημαία παραλίες της που προσελκύουν αρκετούς κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, επισκέπτες και τουρίστες. Η περιοχή εμφανίζει επίσης ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και μεγάλο τμήμα της έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος.

          Με δεδομένη και την προβλεπόμενη περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής, η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα επιλύσει την παρούσα έλλειψη υποδομών διαχείρισης των παραγόμενων λυμάτων από τις δραστηριότητες της περιοχής, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης και τα λύματα καταλήγουν κυρίως σε απορροφητικούς βόθρους. Ο τρόπος όμως αυτός διαχείρισης των λυμάτων μέσω διάθεσης σε απορροφητικούς βόθρους, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μόλυνσης των υπογείων υδάτων, της παραλιακής ζώνης και της θάλασσας και γενικά αποτελεί παράγοντα υποβάθμισης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής, της ταυτότητάς της και των αναπτυξιακών προοπτικών της.

          Το ενταγμένο έργο αφορά όλα τα στάδια διαχείρισης των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Μαραθίου Δήμου Χανίων, δηλαδή συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση με την κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, δύο αντλιοστασίων, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων καθώς και σύστημα άρδευσης δασικής περιοχής.

Οι εξυπηρετούμενες περιοχές του έργου, είναι αυτές του Μαραθίου, Κάτω Μαραθίου και Λουτρακίου, που βρίσκονται στα νοτιοανατολικά παράλια της περιοχής του Ακρωτηρίου, κοντά στον κόλπο της Σούδας, στην Τ.Κ. Στερνών, Δ.Ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων και αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

Α) Αγωγοί συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων (3.700 μ. περίπου φυσικής ροής και 2.300 μ. περίπου δίδυμοι καταθλιπτικοί).

Β) Δύο προκατασκευασμένα αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων (ένα στο Λουτράκι και ένα στο Μαράθι).

Γ) Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που χωροθετείται βόρεια του δομημένου ιστού της περιοχής Μαραθίου, σε έκταση εμβαδού 800 τ.μ. περίπου.

Το έργο έχει σχεδιαστεί για ορίζοντα 20ετίας (Α΄ φάση) για την εξυπηρέτηση 1.200 ισοδύναμων κατοίκων - πληθυσμό θέρους, ενώ ο πληθυσμός χειμώνα αντιστοιχεί σε 200 ισοδ. κατοίκους.

Δ) Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων σε παρακείμενη της Ε.Ε.Λ. δημόσια αναδασωτέα έκταση εμβαδού 135 στρ. περίπου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.408.320,00 € με ΦΠΑ ή 2.398.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη είναι 2.204.000,00 € (χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020») ενώ το υπόλοιπο ποσό 204.320,00 € ((ιδιωτικές συνδέσεις – συντήρηση ΕΕΛ & δικτύων τελικής διάθεσης – ΦΠΑ) θα καλυφθεί από ίδιους πόρους ΔΕΥΑΧ. 

Το έργο θα έχει διάρκεια υλοποίησης 18 μήνες. Η δημοπράτηση του 1ου υποέργου (Δίκτυα Ακαθάρτων & Τελικής Διάθεσης – Αντλιοστάσια), προβλέπεται να γίνει τον Απρίλιο 2020, με εκτιμώμενη έναρξη σύμβασης το Σεπτέμβριο 2020 και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του 2ου υποέργου (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων). Στο συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνονται επίσης τα υποέργα που αφορούν τις συνδέσεις με το δίκτυο της ΔΕΔΗΕ, καθώς και οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες.


Δελτίου Τύπου: Συνάντησης Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ.Νίκου Καλογερή και της Πρόεδρου ΔΣ ΔΕΥΑΧ κας Χρυσούλας Χατζηδάκη

 ΧΑΝΙΑ 05/02/2020

Αριθ. Πρωτ.: 1081

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

      Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) σας ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη 05-02-2020, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της επιχείρησης στις Μουρνιές, προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκου Καλογερή και της Πρόεδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Χρυσούλας Χατζηδάκη, παρουσία του Γενικού Διευθυντή κ. Κωνσταντίνου Στεργιάννη, του Διευθυντή Δ.Ο.Υ. κ. Δημητρίου Λεμονή και της Προϊσταμένης του Τμήματος Προγραμματισμού-Μελετών-Έργων και Ανάπτυξης κ. Χρυσαυγής Παπαδογιάννη.

      Μέσα σε θετικό κλίμα συνεργασίας συζητήθηκαν διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, με κυριότερο αυτό του προγραμματισμού δράσεων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω υλοποίησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων.

Για το ίδιο θέμα αναζητήθηκαν λύσεις και συζητήθηκαν πιθανές ενέργειες, όπως σύνταξη μελετών, προγραμματισμός έργων και δυνατότητες ένταξης της χρηματοδότησης αυτών, σε διαθέσιμα προγράμματα.