Αρχή arrow Υπολογισμ.Λογαρ.2010-11

Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Υπολογισμός Τριμηνιαίου Λογαριασμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης 2010

Παρακαλούμε επιλέξτε:
αν είναι συνδεμένο με Αποχέτευση,
αν είναι το Υδρόμετρο Δημοτικό
και συμπληρώστε τελευταία
και προηγούμενη ένδειξη
στο διπλανό πλαίσιο!
Τελευταία Ένδειξη:
Προηγούμενη Ένδειξη:
Κατανάλωση μ3:
μ3
Τιμή μ3
Κλίμακας
Αξία Νερ.
Σύνολα:
Αξία νερού:
Φ.Π.Α. 11%:
Παγ. Δανείων ΤΠΔ:
Πάγιο Ύδρευσης:
Πάγιο Αποχέτευσης:
Τέλη Χρήσης Αποχέτευσης:
Ενοίκιο Υδρομέτρου:
Φ.Π.Α. 23%:
Τελικό Ποσό Πληρωμής:
Το Τελικό Ποσό Πληρωμής είναι χωρίς την στρογγυλοποίηση στο μισό Ευρώ.
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC