Αρχή arrow Υπολογ.Λογ.2012 Χαν.Ακρ.

Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Υπολογισμός Τριμηνιαίου Λογαριασμού Χανιά-Ακρωτήρι 2012

Επιλέξτε αν είναι συνδεμένο
με το δίκτυο Αποχέτευσης,
αν είναι το Υδρόμετρο Δημοτικό,
τέλος συμπληρώστε τελευταία
και προηγούμενη ένδειξη
Τελευταία Ένδειξη:
Προηγούμενη Ένδειξη:
Κατανάλωση μ3:
μ3
Τιμή μ3
Κλίμακας
Αξία Νερ.
Σύνολα:
Αξία νερού:
Φ.Π.Α. 13%:
Πάγιο Ύδρευσης:
Πάγιο Αποχέτευσης:
Τέλη Χρήσης Αποχέτευσης:
Ενοίκιο Υδρομέτρου:
Φ.Π.Α. 23%:
Τελικό Ποσό Πληρωμής:
Το Τελικό Ποσό Πληρωμής είναι χωρίς την στρογγυλοποίηση στο μισό Ευρώ.
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC