Αρχή arrow Φωτογραφίες

Φωτογραφίες Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων

  Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού
Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της ΔΕΥΑΧ στα Χανιά. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν Σεπτέμβριο 2004. Παρουσιάζεται και ένα διάγραμμα κάτοψης των εγκαταστάσεων.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Διάφορες φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δραστηριότητες της επιχείρησης

  Δεξαμενές Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Φωτογραφίες από τις εγκαταστάσεις των Δεξαμενών της ΔΕΥΑΧ στα Χανιά.
Έργα Αποχέτευσης
Φωτογραφίες κατά την διάρκεια κατασκευής Έργων Αποχέτευσης
  Έργα Ύδρευσης
Φωτογραφίες κατά την διάρκεια κατασκευής Έργων Ύδρευσης
"; ?> Site Developed and Hosted by MSC